Plánování zahrad

Plánování zahrad

Zahrada je nedílnou součástí našich domovů a stejně jako dům vypovídá o lidech, kteří na ní "žijí". Stává se vyjádřením našich snů, potřeb a myšlenek. Za příznivého počasí je i prodlouženým obytným  prostorem domu.

Podoba zahrady by měla odpovídat životnímu stylu majitele - zahrada pro rodinu s dětmi, zahrada s minimální údržbou, zahrada pro pěstitele ovoce a zeleniny,... 

Architekt zpřesňuje vizi a zahradník dává vizi formu. Život zahradě vtiskne až uživatel a čas. Máte-li ze své zahrady dobrý pocit, vše je tak, jak má být.     

 

Nabízíme práci architekta, naše ruce a zkušenosti.

  

Průběh přípravných prací a realizace:

Vstupní setkání 

Cílem prvního setkání je zjistit, jak vaše rodina funguje v prostoru zahrady a udělat si představu o základní idee řešení.

Je důležité seznámit se se situací na pozemku - orientace ke světovým stranám, sousední pozemky a prostory, osvětlení a oslunění pozemku, povětrnostní podmínky.  Zdali a kudy vedou inženýrské sítě, které by mohli omezovat či bránit některým druhům výsadeb. Jak jsou řešeny vstupy do domu, vjezdy, garáže, zpevnění plochy a zázemí domu. Na jakou část zahrady se díváte z oken?  

Nejdůležitější je vaše představa o užívání budoucí zahrady.

  • Chcete na zahradě relaxovat, nebo upřednostňujete užitkovou funkci zahrady - ovocné stromy, zeleninové záhony, založení kompostu,... Nebo je vašemu srdci blízká kombinace obojího?
  • Potřebujete mít na zahradě zázemí pro děti (pískoviště, bazén), místo na posezení, pergolu nebo prostor pro věšení prádla?
  • Bude stát na zahradě zahradní domek nebo altán?
  • Bude na zahradě jezírko přírodní či koupací, nebo zvolíte jiný vodní prvek - potůček, fontána?
  • Jak intenzivně se chcete věnovat péči o zahradu?
  • Máte domácí mazlíčky?
  • Kolik finančních prostředků chcete investovat do předpokládaných úprav?

Následující setkání

Na základě vstupního pohovoru vznikne první návrh řešení prostoru. Je zde rozvrženo hmotové řešení - kde budou cesty, stromy a keře, záhony trvalek, letniček, cibulovin, trávník. V případě vašeho přání i umístění bazénu, posezení s krbem,... Studie neřeší detaily, jedná se pouze o první pohled na vaši zahradu.

Často vzniká několik variant, na jejichž základě je možno porovnat výhody a nevýhody konkrétních řešení  a vybrat tu variantu, která bude co nejvíce splňovat očekávání klienta. Vše směřuje k tomu, aby vznikl hmotný návrh řešící  základní členění pozemku, od kterého je možné přistoupit k řešení jednotlivých detailů - jaké stromy, keře budou vysazovány, jaké materiály budou použity na zpevnění plochy, na dřevěné konstrukce,... 

       Plánování zahrad                       Plánování zahrad

 

Další setkání

Odsouhlasená varianta je detailně rozpracována. Jedná se o výběr použitých materiálů, výběr druhů rostlin a specifikace velikosti rostlin dle finančních a časových nároků klienta. Použitím větších rostlin lze dosáhnout okamžitého efektu výsadby, na který by se jinak čekalo i několik let.  Vše se odvíjí od dohody s klientem. Vzniká osazovací plán+ seznam rostlin. Na základě osazovacího plánu a seznamu rostlin je možné stanovit konkrétní rozpočet plánovaných prací a použitých materiálů. Řeší se časová posloupnost prací s ohledem na roční období a s přihlédnutím k expedici rostlin z okrasných školek.

 

Ideální stav zahrady bývá většinou třetím rokem po výsadbě